Test mbi varësinë

Si mund ta përcaktoni se sa të varur jeni nga kumari? Përgjigjuni të gjitha pyetjeve të mëposhtme me kujdes.
Testi SOGS  (South Oaks Gambling Screen), është përpiluar nga Henry R. Lesieur dhe Sheila B. Blume

Si mund ta përcaktoni se sa të varur jeni nga kumari? Përgjigjuni të gjitha pyetjeve të mëposhtme me kujdes.
Testi SOGS  (South Oaks Gambling Screen), është përpiluar nga Henry R. Lesieur dhe Sheila B. Blume