Këshilli Shqiptar për Problemet e Lojërave të Fatit

Vlerat Tona

Vlerat udhëheqin sjelljen tone dhe mbikqyrin nismat qe nderrmarim. Ne jemi të angazhuar me:

Konfidencialitet

 

Përkushtim

 

Integritet

 

Korrektësi

 

Rreth nesh

Këshilli Shqiptar për Problemet e Lojërave të Fatit është një organizatë jofitimprurëse dhe joqeveritare e cila ka për qëllim rritjen e informimit publik rreth problematikave që sjell varësia nga kumari, të bëjë të mundur sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin publik, gjithashtu të trajtojë me kujdes fenomene të këtyre natyrave.

Këshilli Shqipëtar mbi Problemet e Lojërave të Fatit drejtohet nga një ekip profesionistesh të dedikuar për të bërë më të mirën për kauzat e mësipërme.

Këshilli Shqipëtar mbi Problemet e Lojërave të Fatit është themeluar në vitin 2018 si një nismë e  ndërrmarë nga Henri Telharaj.

Vizioni

Vizioni ynë është ulja në mënyrë progresive e numrit të personave të cilët vuajnë nga varësia e kumarit në Shqipëri.

Misioni

Ne punojmë që të arrijmë vizionin tonë duke bërë të mundur:

– Kuptimin e problemeve dhe dëmeve që sjell varësia ndaj kumarit.

– Avancimin me kauzën e parandalimit të kësaj varësie, vecanërisht te të rinjtë dhe te personat më të ndjeshëm.

– Të ndihmojmë ata të cilët janë ndërkohë të varur nga kumari dhe tu japim atyre përkrahjen duke i ndihmuar në mënyrë të shpejtë dhe efektive.

Vlerat Tona

Vlerat udhëheqin sjelljen tone dhe mbikqyrin nismat qe nderrmarim. Ne jemi të angazhuar me:

Konfidencialitet

 

Përkushtim

 

Integritet

 

Korrektësi

 

Këshilli Shqiptar për Problemet e Lojërave të Fatit”